12/12/2014

งานเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
http://rtnsc.blogspot.com/2014/12/blog-post.html


พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9 ร่วมกับ พล.ท. ม.ร.ว.สมชนก กฤดากร ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พล.ร.ท.ยุทธนา ฟักผลงาม กรรมการอำนวยการจัดงานเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันจัดกิจกรรม “งานเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ระหว่างวันที่ 13 และ 14 ธันวาคมนี้ ณ สวนหลวง ร.9

โดยในงานมีทั้งการแข่งขันเรือใบและเรือใบบังคับวิทยุเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งนิทรรศการเทิดพระอัจฉรยะภาพการทรงเรือใบฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 และเหรียญทองดุษฎีกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2530


11/17/2014

SING SIAM REGATTA 2014


SING SIAM REGATTA 2014

DONGTAN BAY , SATTAHIP  , THAILAND

21 –24 NOVEMBER 2014

NOTICE OF RACE

SAILING INSTRUCTION

10/30/2014

ผลการแข่งขันเรือใบประเภทบุคคล และประเภททางไกล รายการสัปดาห์กีฬานาวี 2557


ผลการแข่งขันเรือใบระหว่างหน่วยในกองทัพเรือ สัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๗ การแข่งขันเรือใบประเภทบุคคล และประเภททางไกล
http://rtnsc.blogspot.com/2014/10/2557_30.html

เรือใบประเภท ซุปเปอร์มด มือใหม่
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นาย ณัฐพล  ทิพย์สุวรรณ หน่วยกีฬาที่ 2 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นรจ.ฉัตรเมฆ  นาเหล็ก หน่วยกีฬาที่ 7 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
- ชนะเลิศ  ได้แก่ นนร.สมัชญ์  ไทยานนท์ หน่วยกีฬาที่ 8 โรงเรียนนายเรือ

เรือใบประเภท ซุปเปอร์มด ทั่วไป
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ อส.ทพ.อธิวัฒน์  โรจนวิจิตร หน่วยกีฬาที่ 4 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ จ.อ.ชารี  อิทธิพร หน่วยกีฬาที่ 5 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
- ชนะเลิศ  ได้แก่ จ.อ.ปิยะพงษ์ จันทรวงศ์ หน่วยกีฬาที่ 3 กองเรือยุทธการ

เรือใบประเภท ซุปเปอร์มด อายุตั้งแต่ 45 ปีขี้นไป
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ จ.อ.ธรรมศักดิ์  มีอยู่สามเสน หน่วยกีฬาที่ 6 ฐานทัพเรือสัตหีบ
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ น.ท.วรศาสตร์  สอาดเอี่ยม หน่วยกีฬาที่ 6 ฐานทัพเรือสัตหีบ
- ชนะเลิศ  ได้แก่ พ.จ.อ.ประดิษฐ์  เกตุแก้ว  หน่วยกีฬาที่ 4 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เรือใบประเภท โอเค ทั่วไป
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นรจ.ฉัตร  ดาวเรือง หน่วยกีฬาที่ 7 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ จ.อ.ชัยรัตน์  แดงดีมาก หน่วยกีฬาที่ 5 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
- ชนะเลิศ  ได้แก่ จ.อ.ทศพล     จอนใจตรง หน่วยกีฬาที่ 3 กองเรือยุทธการ

เรือใบประเภท โอเค อายุตั้งแต่ 45 ปีขี้นไป
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นาย สมโชค  ลอยวิสุท หน่วยกีฬาที่ 6 ฐานทัพเรือสัตหีบ
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นาย ทองแดง  ศรีพนม หน่วยกีฬาที่ 2 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
- ชนะเลิศ  ได้แก่ พ.จ.อ.ประเสริฐศักดิ์   มูลประเสริฐ หน่วยกีฬาที่ 4 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เรือใบประเภท เลเซอร์ มือใหม่
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ พลฯ ชนะ  ห่อผล หน่วยกีฬาที่ 3 กองเรือยุทธการ
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ อส.ทพ.กิตติพงษ์  เวฬวนารักษ์ หน่วยกีฬาที่ 4 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- ชนะเลิศ  ได้แก่ นรจ.อาราม  คงรอด หน่วยกีฬาที่ 7 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

เรือใบประเภท เลเซอร์ ทั่วไป
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นรจ.ศุภกร  พงษ์วิเชียร หน่วยกีฬาที่ 7 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ จ.ท.ณัฐวุฒิ  แป้นแย้ม หน่วยกีฬาที่ 3 กองเรือยุทธการ
- ชนะเลิศ  ได้แก่ พลฯ กีรติ  บัวลง หน่วยกีฬาที่ 7 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

เรือใบประเภท เลเซอร์ อายุตั้งแต่ 45 ปีขี้นไป
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ พ.จ.ท.วินัย  อยู่กลัด หน่วยกีฬาที่ 2 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ พ.จ.อ.วิรัตน์  เตยโคกสูง หน่วยกีฬาที่ 5 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
- ชนะเลิศ  ได้แก่ พ.จ.อ.จุลพงษ์ จันทร์ยิ้ม หน่วยกีฬาที่ 4 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เรือใบประเภท เอ็นเตอร์ไพร์ส มือใหม่
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นนร.อธิฐาน  โพธิ์แก้ว นายเรือ นนร.นันทภพ  แก้วมณี ลูกเรือ หน่วยกีฬาที่ 8 โรงเรียนนายเรือ
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นายจักรกฤษ  มีสุข นายเรือ นายนพรุจ  ศรีเทพ ลูกเรือ หน่วยกีฬาที่ 2 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
- ชนะเลิศ  ได้แก่ นรจ.สุวิชา  อะวิสุ นายเรือ นรจ.อนุวัฒน์  วิตร์ประสงค์ ลูกเรือ หน่วยกีฬาที่ 7 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

เรือใบประเภท เอ็นเตอร์ไพร์ส ทั่วไป
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ อส.ทพ.สุวัฒน์  เจิมศักดิ์ นายเรือ อส.ทพ.วิทยา  มั่นจิตร  ลูกเรือ  หน่วยกีฬาที่ 4 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ร.ต.วรรณเดช  โพธิ์ทอง นายเรือ พจอ.ดุสิต  สินธุสนธิชาติ ลูกเรือ หน่วยกีฬาที่ 5 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
- ชนะเลิศ  ได้แก่ ร.อ.พลเทพ  สุขอุดม นายเรือ จ.ท.ปรีดา  มีสกุล ลูกเรือ  หน่วยกีฬาที่ 3  กองเรือยุทธการ

เรือใบประเภท 420
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นนร.พิชิตชน  นิยมจันทร์ นายเรือ นนร.วันฉัตร  แสงทองศรี ลูกเรือ หน่วยกีฬาที่ 8 โรงเรียนนายเรือ
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นาย สัจธร  พูลอุย นายเรือ นาย พีระ  สังข์โอธาน ลูกเรือ หน่วยกีฬาที่ 2 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
- ชนะเลิศ  ได้แก่ พ.จ.อ.ศุภโชค  แสงหิรัญ นายเรือ อส.ทพ.กิตติชัย  หงษ์บิน ลูกเรือ  หน่วยกีฬาที่ 4 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เรือใบประเภท 470
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ จ.อ.ปรีชา  แดงประทุม นายเรือ จ.อ.นนทนิตย์  พยุงกรรม ลูกเรือ หน่วยกีฬาที่ 5 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ จ.อ.ธนกานต์  ก่อเกิด  นายเรือ จ.ต.อนุสรณ์  งามริด ลูกเรือ หน่วยกีฬาที่ 3  กองเรือยุทธการ
- ชนะเลิศ  ได้แก่ นรจ.ทศพล  มหาวิเชียร นายเรือ นรจ.อภิวัฒน์  โฉมพยงค์ ลูกเรือ หน่วยกีฬาที่ 7 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

เรือใบประเภท Hobie 16
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ จ.อ.ชุมพร  เอมชม นายเรือ จ.อ.สุรเชษฐ์  วันชัยชนะ ลูกเรือ  หน่วยกีฬาที่ 5 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ พ.จ.อ.ณัฐพล  ศรีหิรัญ นายเรือ จ.อ.ประกาศิต  หงษ์ประดับ ลูกเรือ  หน่วยกีฬาที่ 3  กองเรือยุทธการ
- ชนะเลิศ  ได้แก่ พ.จ.อ.ธีระพงษ์    วาติบุญเรือง นายเรือ จ.ต.วุฒิภัทร  สุขเกษม ลูกเรือ หน่วยกีฬาที่ 3  กองเรือยุทธการ

เรือใบประเภท ปลาทู
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นาย วุฒิชัย  จันทร์มูล นายเรือและทีม หน่วยกีฬาที่ 2 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ พ.จ.อ.สุธี  พูนพัฒน์ นายเรือและทีม หน่วยกีฬาที่ 5 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
- ชนะเลิศ  ได้แก่ พ.จ.อ.วิวัฒน์  พูนพัฒน์  นายเรือและทีม  หน่วยกีฬาที่ 3  กองเรือยุทธการ

การแข่งขันทางไกล

เรือใบประเภท ซุปเปอร์มด ทั่วไป
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นนร.สมัชญ์  ไทยานนท์ หน่วยกีฬาที่ 8 โรงเรียนนายเรือ
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ น.ท.วรศาสตร์  สอาดเอี่ยม หน่วยกีฬาที่ 6 ฐานทัพเรือสัตหีบ
- ชนะเลิศ  ได้แก่ จ.อ.ปิยะพงษ์   จันทรวงศ์ หน่วยกีฬาที่ 3 กองเรือยุทธการ

เรือใบประเภท ซุปเปอร์มด อายุตั้งแต่ 45 ปีขี้นไป
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นาย พีระ  สังข์โอฬาร หน่วยกีฬาที่ 2 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ พ.จ.อ.ประดิษฐ์  เกตุแก้ว หน่วยกีฬาที่ 4 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- ชนะเลิศ  ได้แก่ จ.อ.ธรรมศักดิ์  มีอยู่สามเสน หน่วยกีฬาที่ 6 ฐานทัพเรือสัตหีบ

เรือใบประเภท โอเค มือใหม่
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ น.ท.ฉัตรชัย  ขีดขิน หน่วยกีฬาที่ 6 ฐานทัพเรือสัตหีบ
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ จ.อ.สาโรจน์  รอดยันต์ หน่วยกีฬาที่ 5 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
- ชนะเลิศ  ได้แก่ นนร.พัทธนันท์  บรรเริงเสนาะ หน่วยกีฬาที่ 8 โรงเรียนนายเรือ

เรือใบประเภท โอเค ทั่วไป
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ จ.อ.ชัยรัตน์  แดงดีมาก หน่วยกีฬาที่ 5 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ จ.อ.ทศพล จอนใจตรง หน่วยกีฬาที่ 3 กองเรือยุทธการ
- ชนะเลิศ  ได้แก่ จ.อ.ปองพล  กล่อมภิรมย์  หน่วยกีฬาที่ 3 กองเรือยุทธการ

เรือใบประเภท โอเค อายุตั้งแต่ 45 ปีขี้นไป
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นาย ทองแดง  ศรีพนม หน่วยกีฬาที่ 2 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นาย สมโชค  ลอยวิสุท หน่วยกีฬาที่ 6 ฐานทัพเรือสัตหีบ
- ชนะเลิศ  ได้แก่ ร.ท.ประเสริฐศักดิ์  มูลประเสริฐ หน่วยกีฬาที่ 4 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เรือใบประเภท เลเซอร์ มือใหม่
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ อส.ทพ.กิตติพงษ์  เวฬวนารักษ์ หน่วยกีฬาที่ 4 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ พลฯ ชนะ  ห่อผล หน่วยกีฬาที่ 3 กองเรือยุทธการ
- ชนะเลิศ  ได้แก่ นรจ.อาราม  คงรอด หน่วยกีฬาที่ 7 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

เรือใบประเภท เลเซอร์ ทั่วไป
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ จ.อ.วิรัตน์  จั่นธรรม หน่วยกีฬาที่ 3 กองเรือยุทธการ
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นรจ.ศุภกร  พงษ์วิเชียร หน่วยกีฬาที่ 7 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
- ชนะเลิศ  ได้แก่ ร.อ.พลเทพ  สุขอุดม หน่วยกีฬาที่ 3 กองเรือยุทธการ

เรือใบประเภท เลเซอร์ อายุตั้งแต่ 45 ปีขี้นไป
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ พ.จ.ท.วินัย  อยู่กลัด หน่วยกีฬาที่ 2 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ พ.จ.อ.พนม  ชังช่อ หน่วยกีฬาที่ 4 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- ชนะเลิศ  ได้แก่ พ.จ.อ.จุลพงษ์  จันทรยิ้ม หน่วยกีฬาที่ 4 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เรือใบประเภท เอ็นเตอร์ไพร์ส มือใหม่
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นนร.นันทภพ  แก้วมณี นายเรือ นนร.อธิฐาน  โพธิ์แก้ว ลูกเรือ  หน่วยกีฬาที่ 8 โรงเรียนนายเรือ
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นรจ.ปพน  ไพพินิจ นายเรือ นรจ.หัสฐพล  บุญจันทร์เพ็ชร ลูกเรือ หน่วยกีฬาที่ 4 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- ชนะเลิศ  ได้แก่ นายจักรกฤษ  มีสุข นายเรือ นายนพรุจ  ศรีเทพ ลูกเรือ  หน่วยกีฬาที่ 2 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช

เรือใบประเภท เอ็นเตอร์ไพร์ส ทั่วไป
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ จ.อ.ศิริชัย  ดอนชาไพร นายเรือ นาย ณัฐพล  ทิพย์สุวรรณ ลูกเรือ  หน่วยกีฬาที่ 2 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ อส.ทพ.สุวัฒน์  เจิมศักดิ์ นายเรือ นรจ.ณัฐพงศ์  ทองน้อย   ลูกเรือ หน่วยกีฬาที่ 4 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- ชนะเลิศ  ได้แก่ จ.ท.ณัฐวุฒิ  แป้นแย้ม นายเรือ จ.ท.ปรีดา  มีสกุล  ลูกเรือ  หน่วยกีฬาที่ 3  กองเรือยุทธการ

เรือใบประเภท 420
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นนร.พิชิตชน  นิยมจันทร์ นายเรือ นนร.วันฉัตร  แสงทองศรี ลูกเรือ  หน่วยกีฬาที่ 8 โรงเรียนนายเรือ
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ พ.จ.อ.ศุภโชค  แสงหิรัญ นายเรือ นรจ.กลวัชร  สมบัติ ลูกเรือ หน่วยกีฬาที่ 4 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- ชนะเลิศ  ได้แก่ พ.จ.อ.ยุทธพงษ์  จันทร์ยิ้ม นายเรือ จ.อ.ไพรัช  ฟักแก้ว ลูกเรือ หน่วยกีฬาที่ 5 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

เรือใบประเภท 470
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นรจ.รังสิมันตุ์  จันทนะโสตถิ์ นายเรือ นรจ.สรายุทธ  ฤกษ์เขียว ลูกเรือ หน่วยกีฬาที่ 7 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ จ.อ.เอกรินทร์  สายใยทอง นายเรือ จ.อ.ณัฐพงศ์  สาคร ลูกเรือ หน่วยกีฬาที่ 5 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
- ชนะเลิศ  ได้แก่ จ.อ.ธนกานต์  ก่อเกิด นายเรือ จ.ต.อนุสรณ์  งามริด ลูกเรือ  หน่วยกีฬาที่ 3 กองเรือยุทธการ

เรือใบประเภท ปลาทู
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ พ.จ.อ.สายชล  บุญธรรม นายเรือและทีม  หน่วยกีฬาที่ 3  กองเรือยุทธการ
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นาย วุฒิชัย  จันทร์มูล นายเรือและทีม หน่วยกีฬาที่ 2 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
- ชนะเลิศ  ได้แก่ พ.จ.อ.สุธี  พูนพัฒน์ นายเรือและทีม หน่วยกีฬาที่ 5 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

10/21/2014

ผลการแข่งขันเรือใบประเภททีม รายการสัปดาห์กีฬานาวี 2557

ผลการแข่งขันเรือใบประเภททีม รายการสัปดาห์กีฬานาวี 2557
http://rtnsc.blogspot.com/2014/10/2557_40.html

ประเภททีมเรือใบ Laser
- ชนะเลิศ หน่วยกีฬาที่ 3 กองเรือยุทธการ
- รองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยกีฬาที่ รร.ชุมพลฯ
- รองชนะเลิศอันดับ 2 หน่วยกีฬาที่ สอ.รฝ.

ประเภททีมเรือใบ OK
- ชนะเลิศ หน่วยกีฬาที่ 3 กองเรือยุทธการ
- รองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยกีฬาที่ นย.
- รองชนะเลิศอันดับ 2 หน่วยกีฬาที่ สอ.รฝ.

ประเภททีมเรือใบ Super Mod
- ชนะเลิศ หน่วยกีฬาที่ 3 กองเรือยุทธการ
- รองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยกีฬาที่ สอ.รฝ.
- รองชนะเลิศอันดับ 2 หน่วยกีฬาที่ รร.ชุมพลฯ 

กีฬาเรือใบชนะเลิศประจำปี พ.ศ.2557 ได้แก่ หน่วยกีฬาที่ 3 กองเรือยุทธการ 

ผลการแข่งขันวินด์เซิร์ฟ รายการสัปดาห์กีฬานาวี 2557


ผลการแข่งขันวินด์เซิร์ฟ รายการสัปดาห์กีฬานาวี 2557
http://rtnsc.blogspot.com/2014/10/2557_21.html

ผลการแข่งขันวินด์เซิร์ฟ รายการสัปดาห์กีฬานาวี 2557 ระหว่าง 17 - 19 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ประเภททีม
- ชนะเลิศ หน่วยกีฬาที่่ ๗ รร.ชุมพลทหารเรือ
- รองชนะเลิศอันดับ ๑ หน่วยกีฬาที่ ๓ กองเรือยุทธการ
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ หน่วยกีฬาที่ ๕ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

ประเภททั่วไป
- ชนะเลิศ จ.ต.นาวิน สิงสาท หน่วยกีฬาที่ ๗ รร.ชุมพลทหารเรือ
- รองชนะเลิศอันดับ ๑ นรจ.อาราม คงรอด หน่วยกีฬาที่ ๗ รร.ชุมพลทหารเรือ
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ พ.จ.อ.จักราวุธ แก้วอ่อน หน่วยกีฬาที่ ๓ กองเรือยุทธการ

ประเภทมือใหม่
- ชนะเลิศ นรจ.ทศพล มหาวิเชียร หน่วยกีฬาที่ ๗ รร.ชุมพลทหารเรือ
- รองชนะเลิศอันดับ ๑ พลฯ เกริกชัย ปานเงิน หน่วยกีฬาที่ ๓ กองเรือยุทธการ
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ พลฯ ชนะ ห่อผล หน่วยกีฬาที่ ๓ กองเรือยุทธการ

ประเภทอาวุโส
- ชนะเลิศ น.ท.วรศาสตร์ สอาดเอี่ยม หน่วยกีฬาที่  ๖ ฐานทัพเรือสัตหีบ
- รองชนะเลิศอันดับ ๑ น.ท.ฉัตรชัย  ขีดขิน หน่วยกีฬาที่ ๖ ฐานทัพเรือสัตหีบ
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ นายพีระ สังข์โอธาน หน่วยกีฬาที่ ๒ อู่ราชนาวีมหิดล
 

Free Blog Counter