7/22/2015

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

http://rtnsc.blogspot.com/2015/07/rtnc_22.html

ในวันพุธที่ 22 ก.ค.58 คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2558 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. และ สอ.รฝ.

7/15/2015

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

http://rtnsc.blogspot.com/2015/07/rtnc_15.html

ในวันพุธที่ 15 ก.ค.58 คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2558 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. และ สอ.รฝ.

7/10/2015

นักกีฬาและผู้ฝึกสอนเรือใบซีเกมส์รับเงินบำรุงขวัญ ทร.

นักกีฬาและผู้ฝึกสอนเรือใบซีเกมส์รับเงินบำรุงขวัญ ทร.

http://rtnsc.blogspot.com/2015/07/blog-post.html

ใน วันศุกร์ที่ 10 ก.ค.58 เวลา 1000 น.อ.เรวัติ อุบลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการเรือใบฯ ทร. นำผู้แทนนักกีฬาเรือใบ และผู้ฝึกสอน ทีมชาติไทย ที่ร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้ารับมอบเงินบำรุงขวัญนักกีฬา ทร. ณ ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทร. เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ร.อ.ธีระพงศ์ ศรีสุวรรณ ประธานสวัสดิการกีฬา ทร. เป็นประธานมอบรางวัล

7/08/2015

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี
http://rtnsc.blogspot.com/2015/07/rtnc_8.html
ในวันพุธที่ 8 ก.ค.58 คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2558 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. และ สอ.รฝ.7/01/2015

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

http://rtnsc.blogspot.com/2015/07/rtnc.html

ในวันพุธที่ 1 ก.ค.58 คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2558 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. และ สอ.รฝ.

 

Free Blog Counter