10/21/2014

ผลการแข่งขันเรือใบประเภททีม รายการสัปดาห์กีฬานาวี 2557

ผลการแข่งขันเรือใบประเภททีม รายการสัปดาห์กีฬานาวี 2557
http://rtnsc.blogspot.com/2014/10/2557_40.html

ประเภททีมเรือใบ Laser
- ชนะเลิศ หน่วยกีฬาที่ 3 กองเรือยุทธการ
- รองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยกีฬาที่ รร.ชุมพลฯ
- รองชนะเลิศอันดับ 2 หน่วยกีฬาที่ สอ.รฝ.

ประเภททีมเรือใบ OK
- ชนะเลิศ หน่วยกีฬาที่ 3 กองเรือยุทธการ
- รองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยกีฬาที่ นย.
- รองชนะเลิศอันดับ 2 หน่วยกีฬาที่ สอ.รฝ.

ประเภททีมเรือใบ Super Mod
- ชนะเลิศ หน่วยกีฬาที่ 3 กองเรือยุทธการ
- รองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยกีฬาที่ สอ.รฝ.
- รองชนะเลิศอันดับ 2 หน่วยกีฬาที่ รร.ชุมพลฯ 

กีฬาเรือใบชนะเลิศประจำปี พ.ศ.2557 ได้แก่ หน่วยกีฬาที่ 3 กองเรือยุทธการ 

ผลการแข่งขันวินด์เซิร์ฟ รายการสัปดาห์กีฬานาวี 2557


ผลการแข่งขันวินด์เซิร์ฟ รายการสัปดาห์กีฬานาวี 2557
http://rtnsc.blogspot.com/2014/10/2557_21.html

ผลการแข่งขันวินด์เซิร์ฟ รายการสัปดาห์กีฬานาวี 2557 ระหว่าง 17 - 19 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ประเภททีม
- ชนะเลิศ หน่วยกีฬาที่่ ๗ รร.ชุมพลทหารเรือ
- รองชนะเลิศอันดับ ๑ หน่วยกีฬาที่ ๓ กองเรือยุทธการ
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ หน่วยกีฬาที่ ๕ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

ประเภททั่วไป
- ชนะเลิศ จ.ต.นาวิน สิงสาท หน่วยกีฬาที่ ๗ รร.ชุมพลทหารเรือ
- รองชนะเลิศอันดับ ๑ นรจ.อาราม คงรอด หน่วยกีฬาที่ ๗ รร.ชุมพลทหารเรือ
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ พ.จ.อ.จักราวุธ แก้วอ่อน หน่วยกีฬาที่ ๓ กองเรือยุทธการ

ประเภทมือใหม่
- ชนะเลิศ นรจ.ทศพล มหาวิเชียร หน่วยกีฬาที่ ๗ รร.ชุมพลทหารเรือ
- รองชนะเลิศอันดับ ๑ พลฯ เกริกชัย ปานเงิน หน่วยกีฬาที่ ๓ กองเรือยุทธการ
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ พลฯ ชนะ ห่อผล หน่วยกีฬาที่ ๓ กองเรือยุทธการ

ประเภทอาวุโส
- ชนะเลิศ น.ท.วรศาสตร์ สอาดเอี่ยม หน่วยกีฬาที่  ๖ ฐานทัพเรือสัตหีบ
- รองชนะเลิศอันดับ ๑ น.ท.ฉัตรชัย  ขีดขิน หน่วยกีฬาที่ ๖ ฐานทัพเรือสัตหีบ
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ นายพีระ สังข์โอธาน หน่วยกีฬาที่ ๒ อู่ราชนาวีมหิดล

RTNSC จัดการแข่งขันเรือใบ รายการ "สัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี 2557"RTNSC จัดการแข่งขันเรือใบ รายการ "สัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี 2557"
http://rtnsc.blogspot.com/2014/10/rtnsc-2557.html

ระหว่าง 20 - 31 ต.ค.57 คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. (RTNSC) จัดการแข่งขันเรือใบ กีฬาภายในกองทัพเรือ รายการ "สัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี 2557" ณ สโมสรเรือใบ กองเรือยุทธการ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งในการแข่งขันนี้ มีเรือประเภทต่าง ๆ ประกอบไปด้วย เรือใบ Platu , Catamaran , Enterprise , Laser , OK , 420 , 470 และ Super Mod ด้วยการจัดการแข่งขันประเภท Team Racing  ประเภท Individual  และประเภท Passage  

10/18/2014

การแข่งขันวินด์เซิร์ฟในสัปดาห์กีฬานาวี 2557

การแข่งขันวินด์เซิร์ฟในสัปดาห์กีฬานาวี 2557
http://rtnsc.blogspot.com/2014/10/2557.html


ระหว่าง 17 - 19 ต.ค.57 อนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. จัดการแข่งขันวินด์เซิร์ฟ ในรายการ สัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี 2557 ณ สโมสรเรือใบ กร. อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 


10/15/2014

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

http://rtnsc.blogspot.com/2014/10/rtnc_15.html

ใน 15 ต.ค.57 คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2557 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. สอ.รฝ

 

Free Blog Counter