3/22/2015

RTNSC ร่วมเป็น กก.สอบเข้าเป็น นรจ.2558

RTNSC ร่วมเป็น กก.สอบเข้าเป็น นรจ.2558

http://rtnsc.blogspot.com/2015/03/rtnsc-2558.html


ใน วันอาทิตย์ที่ 22 มี.ค.58 คณะกรรมเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถทางกีฬา เรือใบ และ วินด์เซิร์ฟ ในการทดสอบความสามารถทางการกีฬาบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ.ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ

3/18/2015

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

http://rtnsc.blogspot.com/2015/03/rtnc.html

ใน 18 มี.ค.58 คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2558 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. และ สอ.รฝ.

3/11/2015

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี
http://rtnsc.blogspot.com/2015/03/rtnc.html

ใน 11 มี.ค.58 คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2558 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. และ สอ.รฝ.

Sing-Siam Regatta 2015

Sing-Siam Regatta 2015

ระหว่าง 27 - 29 มี.ค.58 มีการแข่งขันเรือใบประเพณี Sing-Siam Regatta 2015 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

การแข่งขันเรือใบประเพณี Sing-Siam Regatta เป็นการแข่งขันเรือใบ ระหว่าง กองทัพสิงคโปร์ (Singapore Armed Force : SAF) โดยชมรมเรือใบ SAFYC กับ กองทัพเรือ (Royal Thai Navy : RTN) โดยทีมเรือใบราชนาวี (RTNSC) ซึ่งทั้งสองทีมผลัดกันเย้าผลัดกันเยือน สลับกันเป็นเจ้าภาพ โดย ปี พ.ศ.2558 นี้ SAFYC เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันที่

  • SAF Yacht Club (Changi Club House)
    110 Tanah Merah Coast Road
    Singapore 498800

การแข่งขันปี จะมีการแข่งขันเรือใบประเภททีม (Team Racing) ระหว่าง ทีมช้าง และทีมสิงโต ส่วนการแข่งขันประเภทบุคคล (Individual) จะจัดการแข่งขันเรือใบ Optimist , เรือใบ Byte , เรือใบ Laser และ เรือใบ Laser Radial

รายละเอียดติดตามได้จาก
Sing-Siam Regatta 2015 NOR
Sing-Siam Regatta 2015 SI

2/25/2015

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

http://rtnsc.blogspot.com/2015/02/rtnc_25.html

ใน 25 ก.พ.58 คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2558 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. สอ.รฝ.

 

Free Blog Counter