4/23/2014

การแข่งขันเรือใบรายการ หัวหินรีกัตต้า 2014

การแข่งขันเรือใบรายการ หัวหินรีกัตต้า 2014

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ (YRAT) จัดการแข่งขันเรือใบ รายการ หัวหินรีกัตต้า 2014 หน้าบริเวณ รร.รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ต จว.เพชรบุรี ระหว่า 21 - 27 เม.ย.57

การแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ 86 พรรษา และมีการ ชิงชัยในรางวัลพระราชทาน ได้แก่
- รางวัลพระราชทาน หางเสือเรือเวคา (Royal Vega Rudder trophy) ของ พระบาทสมเด็จพระเต้าอยู่หัว ฯ
- รางวัลพระราชทาน เรือใบ Super Mod ชิงแชมป์ประเทศไทย ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
- รางวัลพระราชทาน เรือใบ OK ชิงแชมป์ประเทศไทย ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ
- ถ้วยรางวัล เรือใบ Optimist ของ สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยานี วัฒนา

โดยมีกำหนดการดังนี้
- ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ระหว่าง 21 - 22 เม.ย.57
- พิธีเปิด ใน 19 เม.ย.57 เวลา 1900
- ทำแข่งขัน ระหว่าง 21 - 27 เม.ย.57
- พิธีพระราชทานรางวัล ใน 27 เม.ย.57 เวลา 1730

4/18/2014

ลม และลักษณะท้องทะเล

จาก vop@twitter.com

ลักษณะทะเลที่สัมพันธ์อยู่กับกำลังลมตามมาตราโบฟอร์ต

กำลังลม 0 โบฟอร์ต (ทะเลราบ)
ความเร็วลมน้อยกว่า 1 นอต, ทะเลราบ – คล้ายหน้ากระจก, ความสูงคลื่นประมาณ  0 เมตร

กำลังลม 1 โบฟอร์ต (ทะเลสงบ)
ความเร็วลม 1 – 3 นอต (เฉลี่ย 2 นอต), มีลมพัดให้เป็นคลื่นพริ้วเล็ก ๆ แต่ยังไม่เป็นลูกระลอก, ความสูงคลื่นประมาณ  0 - 0.1 เมตร

กำลังลม 2 โบฟอร์ต (ทะเลเรียบ)
ความเร็วลม 4 – 6 นอต (เฉลี่ย 5 นอต) , คลื่นเป็นลูกระลอกสั้น ๆ แต่ชัดเจน  ยอดระลอกเป็นมันอย่างกระจกและยังไม่แตกฟอง, ความสูงคลื่นประมาณ  0.1 - 0.5 เมตร

กำลังลม 3 โบฟอร์ต (ทะเลเรียบ)
ความเร็วลม 7 – 10 นอต (เฉลี่ย 9 นอต), คลื่นเป็นระลอกโตขึ้น ยอดระลอกเริ่มจะแตก แต่ส่วนมากยังเป็นมันอย่างกระจก มีแตกเป็นฟองขาวบ้าง, ความสูงคลื่นประมาณ  0.1 -0.5 เมตร

กำลังลม 4 โบฟอร์ต (คลื่นเล็กน้อย)
ความเร็วลม 11 – 16 นอต (เฉลี่ย 13 นอต) , คลื่นขนาดเล็ก เป็นลูกยาวขึ้นและแตกเป็นฟองขาวบ่อยขึ้น, ความสูงคลื่นประมาณ 0.5 - 1.25 เมตร

กำลังลม 5 โบฟอร์ต (คลื่นปานกลาง)
ความเร็วลม 17 – 21 นอต (เฉลี่ย 18 นอต) , คลื่นขนาดปานกลาง เป็นลูกยาว ๆ ชัดเจน แตกเป็นฟองขาวมากขึ้น (อาจมีฝอยได้บ้าง), ความสูงคลื่นประมาณ 1.25 - 2.5 เมตร

กำลังลม 6 โบฟอร์ต (คลื่นจัด)
ความเร็วลม 22 – 27 นอต (เฉลี่ย 24 นอต) , เริ่มมีคลื่นใหญ่ ยอดคลื่นแตกเป็นฟองขาวทั่วไป (บางทีมีฝอยกระจายไปตามลม), ความสูงคลื่นประมาณ 2.5 -4.0 เมตร

กำลังลม 7 โบฟอร์ต (คลื่นจัดมาก)
ความเร็วลม 28 – 33 นอต (เฉลี่ย 30 นอต) , คลื่นสูงขึ้น ฟองขาวจากยอดคลื่นเริ่มปลิวเป็นสายไปตามลมบ้าง, ความสูงคลื่นประมาณ 4.0 - 6.0 เมตร

กำลังลม 8 โบฟอร์ต (คลื่นใหญ่)
ความเร็วลม 34 – 40 นอต (เฉลี่ย 37 นอต), คลื่นสูงใหญ่ปานกลางเป็นแนวยาว ยอดคลื่นเริ่มม้วนตัว มีฟองขาวปลิวเป็นสายไปตามลมชัดเจน, ความสูงคลื่นประมาณ 6.0 - 9.0 เมตร

กำลังลม 9 โบฟอร์ต (คลื่นใหญ่)
ความเร็วลม 41 – 47 นอต (เฉลี่ย 44 นอต), คลื่นสูงใหญ่ มีฟองหนาปลิวเป็นสายไปตามทางลม ยอดคลื่นเริ่มม้วนตัวกลิ้งไป ฝอยน้ำอาจทำให้ทัศนวิสัยไม่ดี, ความสูงคลื่นประมาณ 6.0 - 9.0 เมตร

กำลังลม 10 โบฟอร์ต (คลื่นใหญ่มาก)
ความเร็วลม 48 – 55 นอต (เฉลี่ย 52 นอต), คลื่นสูงใหญ่มากกับมียอดคลื่นเป็นแนวยาว มีฟองแตกขาวเป็นสายยาวปลิวไปตามลม ท้องทะเลเป็นสีขาวทั่ว ๆ ไป ทัศนวิสัยไม่ดี, ความสูงคลื่นประมาณ 9.0 - 14 เมตร

กำลังลม 11 โบฟอร์ต (ทะเลเป็นบ้า)
ความเร็วลม 56 – 63 นอต (เฉลี่ย 60 นอต) , คลื่นสูงใหญ่ซึ่งไม่ใคร่จะได้พบเห็นเรือขนาดเล็กและขนาดกลาง จมหายไปในร่องคลื่น ทะเลมีฟองขาวเป็นสายยาวไปตามลม ยอดคลื่นถูกลมตีเป็นฟองทั่วไปหมดี, ความสูงคลื่นมากกว่า 14 เมตร

กำลังลม 12 โบฟอร์ต (ทะเลเป็นบ้า)
ความเร็วลม 64 – 71 นอต (เฉลี่ย 68 นอต) ,มีฟองและฝอยน้ำคลุ้งในอากาศทั่วไป ทะเลเป็นสีขาวเนื่องจากฝอยน้ำทั่วไปหมด , ความสูงคลื่นมากกว่า 14 เมตร

จาก http://www.marine.tmd.go.th/thai/sea-state1.htm

4/09/2014

RTNSC ฝึกซ้อมเรือใบ จิตรลดา-ราชนาวี

ใน 9 เม.ย.57 คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟองทัพเรือ (RTNSC) ฝึกซ้อมเรือใบให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทีมจิตรลดา-ราชนาวี ซึ่งปฏิบัติเป็นประจำ ทุกวันพุธ ณ สโมสรเรือใบ กองเรือยุทธการ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ ชลบุรี โดยมีหน่วยงานต่างๆ ของ ทร.ให้การสนับสนุนด้วยดี ได้แก่ กร. สอ.รฝ. ขส.ทร. และ รพ.อาภากรณ์ฯ ฐท.สส. เป็นต้น

4/04/2014

RTNSC ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานกับ ล

ในวันศุกร์ที่ 4 เม.ย.57 เวลา 1330 คณะกรรมการกีฬา ทร. โดยประธานกรรมกากิจการการกีฬา ทร. และ รอง ผย.ทร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬา ทร.ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารส่วนบัญชาการ ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยมีระเบียบวาระต่างๆ เพื่อให้ คณะกรรมการกีฬา ทร.ประเภทต่างๆ ชี้แจงแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ตั้งแต่ ม.ค.- เม.ย.57

3/26/2014

YRAT จัดประชุมใหญ่วามัญ ประจำปี 2556

ใน วันพุธที่ 26 มี.ค.57 เวลา 1000 สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (YRAT) จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีระเบียบวาระการประชุม คือ การรับรองการประชุมใหญ่วามัญ ประจำปี 2555 เมื่อ 27 มี.ค.56 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และ แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2556  การรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2556  และการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2557
 

Free Blog Counter