8/28/2015

เรือใบ ทร.เปิดอบรมเรือใบและวินด์เซิร์ฟเบื้องต้น

เรือใบ ทร.เปิดอบรมเรือใบและวินด์เซิร์ฟเบื้องต้น
http://rtnsc.blogspot.com/2015/08/blog-post.html

คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. (RTNSC) เปิดอบรมกีฬา เรือใบ และ วินด์เซิร์ฟ ให้กับข้าราชการ และลูกจ้าง ของ ทร.ทั้งชายและหญิง ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และ สัตหีบ เพื่อเป็นการเผยแพร่กีฬา เรือใบ และวินด์เซิร์ฟ ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ทหารเรือมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้กำลังพลของ ทร. ได้มีโอกาสออกกำลังกาย และเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของ ทร. ที่ให้ถือว่า การกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตการเป็นข้าราชการทหาร และลูกจ้างของ ทร.

คณะกรรมการ เรือใบ และ วินด์เซิร์ฟ เข้ารับการการอบรมกีฬาเรือใบเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้เข้ารับการอบรมต้องสามารถว่ายน้ำเป็น ไม่จำกัดชั้นยศ - และอายุ 
  2. กำหนดการอบรม ระหว่าง 12 - 22 ต.ค.58 ตั้งแต่เวลา 0830 - 1700 ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ รวม 11 วัน 
  3. คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร.จัดอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มให้ผู้เข้ารับการอบรม ตลอดระยะเวลาการอบรม 
  4. การรับสมัคร ตั้งแต่ 1 ก.ย. - ๙ ต.ค.58 สมัครได้ที่ คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ดังนี้
    4.1 น.ท.สาธิต  ดวงเนตร สสท.ทร. โทร. 57814 , 0818038132
    4.2 พ.จ.อ.ดำรงศักดิ์ พงษ์วิเชียร กอง สน.กร. โทร. 74756 , 0814066322 
  5. การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

8/19/2015

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

http://rtnsc.blogspot.com/2015/08/rtnc_19.html

ในวันพุธที่ 19 ส.ค.58 คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2558 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. และ สอ.รฝ.

8/05/2015

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

http://rtnsc.blogspot.com/2015/08/rtnc.html

ในวันพุธที่ 5 ส.ค.58 คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2558 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. และ สอ.รฝ.7/22/2015

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

http://rtnsc.blogspot.com/2015/07/rtnc_22.html

ในวันพุธที่ 22 ก.ค.58 คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2558 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. และ สอ.รฝ.

7/15/2015

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

http://rtnsc.blogspot.com/2015/07/rtnc_15.html

ในวันพุธที่ 15 ก.ค.58 คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2558 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. และ สอ.รฝ.

 

Free Blog Counter