3/30/2016

RTNSC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNSC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี
http://rtnsc.blogspot.com/2016/03/rtnsc_30.html

ในวันพุธที่ 30 มี.ค.59 คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2559 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. และ สอ.รฝ.

3/23/2016

RTNSC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNSC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี
http://rtnsc.blogspot.com/2016/03/rtnsc_23.html

ในวันพุธที่ 23 มี.ค.59 คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2559 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. และ สอ.รฝ.

3/16/2016

RTNSC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNSC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี
http://rtnsc.blogspot.com/2016/03/rtnsc_16.html

ในวันพุธที่ 16 มี.ค.59 คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2559 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. และ สอ.รฝ.

3/09/2016

RTNSC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNSC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

http://rtnsc.blogspot.com/2016/03/rtnsc_9.html

ในวันพุธที่ 9 มี.ค.59 คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2559 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. และ สอ.รฝ.

3/07/2016

เรือใบราชนาวี เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 YRAT

เรือใบราชนาวี เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 YRAT

http://rtnsc.blogspot.com/2016/03/2558-yrat.html

เมื่อ วันจันทร์ที่ 7 มี.ค.59 เวลา 1330 พล.ร.ต.สุชา เคี่ยมทองคำ ประธานกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ของ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย (YRAT) ณ ห้องประชุม บก.ทร.ชั้น 6 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โดยมีสาระที่สำคัญคือ การรับรองการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 เมื่อ 23 มี.ค.58 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และแผนการดำเนินการประจำปี 2559 เรื่องรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2558 เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2559 และเรื่องอื่นๆ คือ การจัดงานการแล่นใบข้ามอ่าวไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย เมื่อ พ.ศ.2509  การจัดการแข่งขันเรือใบรายการ หัวหินรีกัตต้า 2016 การคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก 2016

 

Free Blog Counter