9/30/2014

RTNSC มอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมกาแล่นใบ้บื้องต้นของ ทร.เมื่อ 30 ก.ย.57 เวลา 1300 พล.ร.ต.สุชา เคี่ยมทองคำ ผบ.กฝร./ประธานคณะอนุกรรมการเรือและวินด์เซิร์ฟ ทร.ทำพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมการแล่นใบเบื้องต้น ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ ชลบุรี

9/28/2014

วันอาทิตย์ของชาวเรือ


ประเพณีวันอาทิตย์ของชาวเรือ จะมีการชักธงใหญ่ เป็นพิเศษ ที่สำคัญวันนี้หากไม่ได้มีหน้าที่เวรยาม หรือหน้าที่อื่นใด จะเป็นที่วันพักผ่อน ได้มากที่สุด

9/24/2014

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

http://rtnsc.blogspot.com/2014/09/rtnc.html

ใน 24 ก.ย.57 คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2557 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. สอ.รฝ

9/22/2014

RTNSC เปิดอบรมเรือใบ และวินด์เซิร์ฟเบื้องต้น ประจำปี 2557

ระหว่าง 22 ก.ย. - 2 ต.ค.57 อนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟกองทัพเรือ เปิดอบรมเรือใบ และวินด์เซิร์ฟเบื้องต้น ให้กับข้าราชการ และลูกจ้าง ของ กองทัพเรือ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเล่นเรือใบ และวินด์เซิร์ฟ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาเรือใบ และเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โดยครูฝึกที่ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแล่นใบ และวินด์เซิร์ฟ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

9/18/2014

การแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี 2557


คณะกรรมการกิจการกีฬา ทร. มีมติจัดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี พ.ศ.2557 ระหว่าง 12 พ.ย.57 ถึง 18 พ.ย.57 โดยมีรายละเอียด ดังนี้


  • 12 พ.ย.57 พิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ โดย สอ.รฝ.เป็นเจ้าภาพ 
  • 18 พ.ย.57 พิธีปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ โดยมี สอ.รฝ.เป็นเจ้าภาพ 
  • นักกีฬาอาวุโส ได้แก่ พล.ร.อ.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นักกีฬาอาวุโสสำรอง ได้แก่ พล.ร.ท.นาวิน ธนเนตร 
  • จัดแข่งเป็นหน่วยกีฬา จำนวน 8 หน่วยกีฬา 
 

Free Blog Counter