1/21/2015

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

http://rtnsc.blogspot.com/2015/01/rtnc_21.html

ใน 21 ม.ค.58 คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2558 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. สอ.รฝ.

1/14/2015

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

http://rtnsc.blogspot.com/2015/01/rtnc_14.html

ใน 14 ม.ค.58 คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2558 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. สอ.รฝ.

1/07/2015

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

http://rtnsc.blogspot.com/2015/01/rtnc.html

ใน 7 ม.ค.58 คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2558 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. สอ.รฝ.

12/24/2014

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

http://rtnsc.blogspot.com/2014/12/rtnc_24.html

ใน 24 ธ.ค.57 คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2557 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. สอ.รฝ

12/12/2014

งานเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
http://rtnsc.blogspot.com/2014/12/blog-post.html


พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9 ร่วมกับ พล.ท. ม.ร.ว.สมชนก กฤดากร ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พล.ร.ท.ยุทธนา ฟักผลงาม กรรมการอำนวยการจัดงานเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันจัดกิจกรรม “งานเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ระหว่างวันที่ 13 และ 14 ธันวาคมนี้ ณ สวนหลวง ร.9

โดยในงานมีทั้งการแข่งขันเรือใบและเรือใบบังคับวิทยุเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งนิทรรศการเทิดพระอัจฉรยะภาพการทรงเรือใบฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 และเหรียญทองดุษฎีกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2530


 

Free Blog Counter