7/19/2017

แล่นใบ พุธ 19 ก.ค.60

ฝึกซ้อมแล่นใบจิตรลดา-ราชนาวี และนายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ ประจำวันพุธที่ 19 ก.ค.60


7/18/2017

เรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร.เปิดอบรมแล่นใบเบื้องต้น ประจำปี 2560

เรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร.เปิดอบรมแล่นใบเบื้องต้น ประจำปี 2560
http://rtnsc.blogspot.com/2017/07/2560.html


คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟกองทัพเรือ จะเปิดการอบรมกีฬาเรือใบและวินด์เซิร์ฟเบื้องต้น ให้กับ ข้าราชการ และ ลูกจ้างของ ทร. ทั้งชาย และหญิง ในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และ สัตหีบ เพื่อเป็นการเผยแพร่กีฬา เรือใบ และวินด์เซิร์ฟ ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ทหารเรือมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้กำลังพลของ ทร. ได้มีโอกาสออกกำลังกาย และเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของ ทร. ที่ให้ถือว่าการกีฬา และการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตการเป็นข้าราชการทหาร และลูกจ้างของ ทร. คณะกรรมการเรือใบ และวินด์เซิร์ฟ ทร. จึงขอเชิญชวนข้าราชการ และลูกจ้างของ ทร. ที่สนใจการเล่นกีฬาเรือใบ และวินด์เซิร์ฟ เข้ารับการอบรมกีฬาเรือใบเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้เข้ารับการอบรมต้องสามารถว่ายน้ำเป็น ไม่จำกัดชั้นยศ – และอายุ
- กำหนดการอบรมในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๑ ส.ค.๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ – ๑๗๐๐ ณ สโมสรเรือใบ กร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รวม ๑๑ วัน
- คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. จัดอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้ผู้เข้ารับการ อบรมตลอดระยะเวลาการอบรม
- การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔ ก.ค. – ๑๙ ส.ค.๖๐ ได้ที่ คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ดังนี้
๑. น.ท.สาธิต ดวงเนตร สสท.ทร. โทร. ๕๗๘๑๔ , ๐๘๑-๘๐๓๘๑๓๒
๒. ร.อ.นาวี เนื่องจำนงค์ กอง สน.กร. โทร. ๐๘๑๙๘๓๔๔๒๗
๓. ร.ท.ปริวัตร อาลีมินทร์ กบฮ.กร. โทร. ๐๘๙-๙๓๘๘๐๔๓
๔. พ.จ.อ.ดำรงศักดิ์ พงษ์วิเชียร กอง สน.กร. โทร. ๐๘๑-๔๐๖๖๓๒๒

การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. จะแจ้งให้ทราบ

7/12/2017

ฝึกซ้อมแล่นใบจิตรลดา-ราชนาวี และนายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่

ฝึกซ้อมแล่นใบจิตรลดา-ราชนาวี และนายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ ประจำวันพุธที่ 12 ก.ค.60


7/11/2017

ดงตาลคลาสสิก ปี 2560 (Dong Tan Classic)

ดงตาลคลาสสิก ปี 2560
http://rtnsc.blogspot.com/2017/07/2560-dong-tan-classic.html

ระหว่าง 29 - 30 ก.ค.60 คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ กร. จะจัดการแข่งขันเรือใบรายการ “ดงตาลคลาสสิกแชมป์เปี้ยนชิพ” ประจำปี 2560 ณ บริเวณอ่าวดงตาล หน้าสโมสรเรือใบ กร.อ.สัตหีบจว.ชลบุรี  โดยใช้กฎกติกาของสหพันธ์แล่นใบนานาชาติปี 2017 – 2020กติกาและข้อปฏิบัติของเรือแต่ละประเภท และข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

ประเภทเรือใบ
- OK , Laser , Optimist , Hybrid boat และ Windsurf

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่
- สโมสรเรือใบ กร. โทร. 74756
- พ.จ.อ.วิวัฒน์ พูนพัฒน์ โทร. 089– 6066200

ค่าสมัคร
- คนละ500บาท โดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่สโมสรเรือใบ กร.

ตารางการแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 29 ก.ค.60
- 0830 – 1000 ลงทะเบียนการแข่งขัน
- 1030 บรรยายสรุป
- 1100 แข่งขันเที่ยวที่ 1 – 3
- 1700 งานเลี้ยงสังสรรค์

วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค.60
- 0930 บรรยายสรุป แข่งขันทางไกล
- 1000 แข่งขันทางไกล
- 1600 พิธีแจกรางวัลและปิดการแข่งขัน

การคิดคะแนน
1.ใช้ระบบการคิดคะแนน แต้มน้อย ( TheLowPointScoringSystem )
2. จะทำการแข่งขันจำนวน4เที่ยวคิดคะแนนที่ดีที่สุดจำนวน3เที่ยวโดยไม่ตัดเที่ยวทางไกล

สนามแข่งขัน
- อ่าวดงตาล หน้าสโมสรเรือใบ กร.

รางวัล
จะมีรางวัลสำหรับเรือ อันดับที่ 1 – 3ของแต่ละประเภท

อื่นๆ
1. นักกีฬาต้องสวมเสื้อชูชีพที่สามารถลอยตัวในน้ำได้ตลอดเวลาการแข่งขัน และคณะกรรมการจัดการแข่งขันตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักกีฬา
2. นักกีฬาต้องรับผิดชอบต่อเรือและอุปกรณ์ที่ได้เบิกยืมจากหน่วยต่างๆ ตามความเสียหายที่เป็นจริงโดยแจ้งต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในโอกาสแรก
3. ในกรณีที่นักกีฬาไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาหรือคณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ ที่จะได้รับในการแข่งขันทุกประการ
4/09/2017

YRAT ประชุมใหญ่ ประจำปี 2559


YRAT ประชุมใหญ่ ประจำปี 2559
http://rtnsc.blogspot.com/2017/04/yrat-2559.html

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (YRAT) จะจัดประชุมใหญ่ ประจำปี 2559 ใน วันอังคารที่ 18 เม.ย.60 เวลา 11300 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการทหารเรือ 3 อาคาร 5 ชั้น 2 กองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม เกี่ยวกับ  การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 เมื่อ วันจันทร์ที่ 7 มี.ค.59  ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และแผนการดำเนินการ ประจำปี 2560  การอนุมัติรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2559  การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2560

และขอเชิญสมาชิกร่วมรับประทานอาหารก่อนการประชุมในเวลา 1130 ณ ห้องอาหาร ชั้น 2 อาคาร 5 กองทัพเรือ พระราชวังเดิม โดยตอบรับ หรือขัดข้อง ที่ โทร.024755455 , 024720852 เพื่อเตรียมการประชุมต่อไป

สามารถตรวจสอบเอกสารเพื่อการประชุมได้ที่ www.yrat.or.th/meeting.pdf

 

Free Blog Counter