7/30/2014

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี
http://rtnsc.blogspot.com/2014/07/rtnc_30.html

ใน 30 ก.ค.57 คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2557 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่  สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. สอ.รฝ.

7/25/2014

กกท.มอบประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเรือใบ Level 1


ใน วันศุกร์ที่ 25 ก.ค.57 พล.ร.ท.ศรายุทธ  แดงเทศ ที่ปรึกษาอนุกรรมการเรือใบ เป็น ผู้แทนกองทัพเรือ ในการเป็น ประธานปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตร ผู้ฝึกสอนกีฬาเรือใบ Level 1 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่าง วันที่ 21 - 25 ก.ค.57 ณ ศูนย์สมุทรกีฬา อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จชลบุรี หลักสูตรอบรมนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย และ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (YRAT) ซึ่งคณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟกองทัพเรือ ได้จัดส่ง ข้าราชการ เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วย

7/23/2014

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

http://rtnsc.blogspot.com/2014/07/rtnc_776.html

ใน 23 ก.ค.57 คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2557 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่  สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. สอ.รฝ.

7/21/2014

กกท.เปิดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเรือใบ Level 1


ใน 21 ก.ค.57 นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาเรือใบ Level 1 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่าง วันที่ 21 - 25 ก.ค.57 ณ ศูนย์สมุทรกีฬา อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จชลบุรี หลักสูตรอบรมนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย และ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (YRAT) ซึ่งคณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟกองทัพเรือ ได้จัดส่ง ข้าราชการ เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วย7/19/2014

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนวินด์เซิร์ฟ


ใน 19 ก.ค.57 พล.ร.ท.ศรายุทธ แดงเทศ อุปนายกสมาคมแข่งวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้ฝึกสอนกีฬาวินด์เซิร์ Level 1 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งร่วมกับ สมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 

Free Blog Counter