5/03/2015

RTNSC สนับสนุน TRCSC ในการแข่งขัน RC Sailing

RTNSC สนับสนุน TRCSC ในการแข่งขัน RC Sailing
http://rtnsc.blogspot.com/2015/05/rtnsc-trcsc-rc-sailing.html

ใน 2 เม.ย.58 คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. (RTNSC) ให้การสนับสนุน ชมรมเรือใบบังคับวิทยุไทย (TRCSC) จัดแข่ง RC Sailing บริเวณ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี4/08/2015

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

http://rtnsc.blogspot.com/2015/04/rtnc.html

ใน 8 เม.ย.58 คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2558 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. และ สอ.รฝ.3/22/2015

RTNSC ร่วมเป็น กก.สอบเข้าเป็น นรจ.2558

RTNSC ร่วมเป็น กก.สอบเข้าเป็น นรจ.2558

http://rtnsc.blogspot.com/2015/03/rtnsc-2558.html


ใน วันอาทิตย์ที่ 22 มี.ค.58 คณะกรรมเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถทางกีฬา เรือใบ และ วินด์เซิร์ฟ ในการทดสอบความสามารถทางการกีฬาบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ.ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ

3/18/2015

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

http://rtnsc.blogspot.com/2015/03/rtnc.html

ใน 18 มี.ค.58 คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2558 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. และ สอ.รฝ.

3/11/2015

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี
http://rtnsc.blogspot.com/2015/03/rtnc.html

ใน 11 มี.ค.58 คณะกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2558 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. และ สอ.รฝ.

 

Free Blog Counter