8/27/2014

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี
http://rtnsc.blogspot.com/2014/08/rtnc_27.html

ใน 30 ส.ค.57 คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2557 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. สอ.รฝ.

8/20/2014

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี 

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี 

http://rtnsc.blogspot.com/2014/08/rtnc_20.html

ใน 20 - 21 ส.ค.57 คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2557 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. สอ.รฝ.

8/19/2014

RTNSC ร่วมประชุมพิจารณา งป.58

RTNSC ร่วมประชุมพิจารณา งป.58

http://rtnsc.blogspot.com/2014/08/rtnsc-58.html

ใน 190900 - 1200 คณะอนุกรรมการเรือใบ ฯ ทร. (RTNSC) เข้าร่วมประชุมพิจารณา งบประมาณประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทร. โดยมี พล.ร.ท.ธีรพงษ์ ศรีสุวรรณ หน.สกฬ.ทร.เป็นประธานการประชุม

8/06/2014

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี 

http://rtnsc.blogspot.com/2014/08/rtnc.html

ใน 6 ส.ค.57 คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2557 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. สอ.รฝ.

8/02/2014

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี

RTNC ฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา-ราชนาวี http://rtnsc.blogspot.com/2014/07/rtnc_30.html ใน 30 ก.ค.57 คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเรือใบประเพณี จิตรลดา - ราชนาวี ประจำปี 2557 ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ณ สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่ สโมสรเรือใบ กร. รพ.อาภากรฯ ฐท.สส. สอ.รฝ.
 

Free Blog Counter